חשיבות בדיקת הפוליגרף

תוצאות בדיקות הפוליגרף משמשות ככלי עזר לצורכי חקירה עבור בתי המשפט בהליכי ביניים, בעיקר לצורך החלטה באם לעצור חשוד. וכן לביה"ד בתיקי גירושין.

בדיקות הפוליגרף משמשות ככלי עזר למפעלים וחברות לביצוע סינון עובדים, בדיקות אמינות, בדיקות קבלה לעבודה ובדיקות באירועים פליליים(גניבות, הונאות וכו'.) 

בהקשר זה יצוין כי חוק השב"כ מתיר לשירות הביטחון הכללי לבצע בדיקות פוליגרף לצורכי סינון ביטחוני.
מעמדו של הפוליגרף שונה כשנדרשת הכרעה בתיקים אזרחיים, בהם צריך לקבוע האם התובע דובר אמת.
במקרים כאלה אין בית המשפט מחייב את התובע להיבדק במכשיר.
אולם, אם התובע והצד שכנגד מסכימים שתיערך בדיקה כזו וממצאיה יחייבו אותם, רשאי בית המשפט לסמוך על תוצאות הבדיקה ולהכריע על פיהן (פרקליטת המדינה, 2002).

הרבה תיקים אזרחיים בהם נדונים טענות על חובות כספיים ו/או בתיקי גירושין בין בעלי הדין, וכן במקרים בהם מואשם אדם בהטרדות מיניות, כל אלה מוגשים למכוני הפוליגרף, לשם קבלת החלטה בדבר אמינותו של התובע/הנתבע, או על אמיתות דבריו וזאת באין בידי בהימ"ש ו/או המשטרה כלים אחרים להוכיח זאת.
באין כלים כאלו ביהמ"ש ו/או המשטרה מבקש מהצדדים להבדק בפוליגרף ותוצאות הפוליגרף הן אשר תקבענה מי הוא הדובר האמת, האם הנתבע, או התובע.
לא אחת בראות התובע כי הנתבע ניגש לבדיקת הפוליגרף וביודעו כי תביעתו הינה שיקרית, אזי הוא נסוג ואינו מגיע כלל לבדיקת הפוליגרף.
כך קורה גם במצב הפוך, בו הנתבע אינו מגיע לבדיקת הפוליגרף, ביודעו כי טענותיו שיקריות וכי הוא לא דובר אמת ובכך חורץ דינו והשופט מגיע עם כך להחלטות בתיק זה.

עמנואל מזעקי הינו סגן יו"ר איגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב בישראל,
והינו חבר באיגוד האירופאי לבודקי פוליגרף.

דילוג לתוכן